oferta


- consulting
  - pomoc w ocenie przydatności terenu dla celów zamierzenia budowlanego wsparcie w rozmowach dotyczących planowanych inwestycji budowlanych z władzami lokalnymi
  - analizy zapisów planów miejscowych w kontekście zamierzenia budowlanego,
  - przygotowywanie koncepcji do planów miejscowych i wniosków w zakresie zmian
    do planów miejscowych
  - przygotowywanie koncepcji i wniosków o ustalenie warunków zabudowy
    w przypadku braku planu miejscowego oraz pomoc w jej uzyskaniu
  - przygotowywanie dokumentacji i wniosków oraz pomoc w uzyskaniu decyzji
    o pozwoleniu wodno-prawnym
  - przygotowywanie dokumentów i wniosków oraz pomoc w uzyskaniu decyzji
    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  - pozyskiwanie w imieniu Inwestora warunków technicznych przyłączeń
    do sieci zewnętrznych
  - doradztwo techniczne
  - inwentaryzacje

    
- usługi projektowe
  - koncepcje architektoniczno-budowlane
  - projekty zagospodarowania terenu
  - projektowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych indywidualnych
  - projektowanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  - projektowanie budynków użyteczności publicznej
  - projektowanie obiektów usługowych
  - projektowanie obiektów przemysłowych
  - projekty wnętrz
  - nadzory autorskie

   
- project management
  - na życzenie Inwestora świadczymy usługi kompleksowej obsługi inwestycji
    i procesów budowlanych od koncepcji do momentu uzyskania pozwolenia
    na użytkowanie
  - (doradztwo budowlane, prowadzenie przetargów, negocjacje,
     organizacja inwestycji, nadzór techniczny)Ostatnie realizacje