Rezydencja Piastowska

Inwestor: MKM-INVESTMENT Sp. z o.o.
Autor: arch. Witold Wilisowski
projekt: 2010 
realizacja: 2010-2011 
opis: budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią uslugową i parkingiem podziemnym

Zespół zabudowy szeregowej

Inwestor: A-Z Budownictwo Sp. z o.o.
Autor: arch. Witold Wilisowski
projekt: 2011 
realizacja: 2011- 
opis: inwestycja obejmuje realizację 5 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, zawierających po 2 mieszkania w układzie szeregowym, z garażami w części podziemnej

Budynek Mieszkalny Budziszyńska

Inwestor: DOMAR Development Budziszyńska Sp. z o.o.
Autor: Witold Wilisowski
pow. użytkowa: 7000 m2 
projekt: 2007-2008 
realizacja: 2009-2010 
opis: budynek mieszkalny, wielorodzinny z parkingiem
podziemnym i usługami w poziomie przyziemia

Zespół budynków wielorodzinnych Concerto Verona

Inwestor: Verona Building Sp. z o.o.
Autor: współpraca autorska A. Bartnik, K. Łatak, W. Wilisowski
lokalizacja: Wrocław, ul. Chopina 
pow. użytkowa: 3451 m2
pow. użytkowa części podziemnej: 2564 m2
projekt: 2005-2006
realizacja: 2006-2008
opis: zespół budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z jednopoziomowym parkingiem podziemnym

Budynek mieszkalny, dwurodzinny

Inwestor: Prywatny
Autor: arch. Witold Wilisowski
projekt: 2010 
realizacja: 2010-2011 
opis: budynek mieszkalny, jednorodzinny, zawierający dwa mieszkania

Budynek Mieszkalny Villa Makowa

Inwestor: A-Z Budownictwo Sp. z o.o.
Autor: W. Wilisowski
lokalizacja: Bielany Wrocławskie, ul. Makowa
pow. użytkowa: 551,2 m2
pow. użytkowa części podziemnej: 344,80 m2
projekt: 2006-2007
realizacja: 2007-2008
opis: budynek mieszkalny zawierający 4 mieszkania
z parkingiem podziemnym

Budynek Mieszkalny Smolec

Inwestor: A-Z Budownictwo Sp. z o.o.
Autor: W. Wilisowski
lokalizacja: Smolec, ul. Czereśniowa
pow. użytkowa: 280 m2
projekt: 2006-2007
realizacja: 2007-2008
opis: budynek mieszkalny zawierający 2 mieszkania

Ostatnie realizacje