Kobierzycka

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu dwudziestu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym, zawierających po dwa mieszkania, przy ul. Kobierzyckiej 17, 19, we Wrocławiu. Projektowane budynki posiadać będą po 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe i będą w pełni podpiwniczone.

W bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zabudowy, która mogłaby stanowić punkt odniesienia w stosunku do projektowanych rozwiązań architektoniczno-budowlanych. Nieco dalej, po przeciwnej stronie ul. Kobierzyckiej, na terenie dawnej cukrowni Klecina znajdują się zabytkowe budynki wykończone klinkierem, podobnie jak kościół i dom kościelny przy ul. Wałbrzyskiej, czy stacja kolejowa Wrocław-Klecina, ale również pojedyncze budynki mieszkalne jedno - i wielorodzinne – pozostałości dawnej architektury.

Cechy charakterystyczne projektowanej zabudowy to strome dachy dwuspadowe, wzbogacone lukarnami i naczółkowymi zwieńczeniami ścian od strony wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego oraz prosta forma z wykończeniem elewacji klinkierem w odcieniu brązowo-czerwonym, z żółtymi, białymi i brunatnymi akcentami, a także powtarzające się kwadratowe formy okien o różnych rozmiarach. Projektowane rozwiązania architektoniczne mają na celu nawiązanie do charakteru dawnej architektury Kleciny.

Ostatnie realizacje