Świeradów Zdrój

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu ośmiu budynków zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego w zabudowie pensjonatowej, przy ul. Bronka Czecha w Świeradowie Zdroju.

Teren inwestycji położony jest w południowej części miasta Świeradów Zdrój przy granicy z gminą Mirsk (pow. lwówecki, obr. Izera), u podstawy góry Stóg Izerski (1105 m n.p.m.), poniżej pasma lasów porastających zbocza. Inwestycję rozcina na dwie części: wschodnią i zachodnią, ul. Bronka Czecha, wzdłuż której biegnie szlak turystyczny prowadzący z miasta na szczyt góry Stóg Izerski.   Z urbanistycznego i architektonicznego punktu widzenia głównym celem projektu było osiągnięcie efektu pełnej harmonii ze specyfiką miasta, miejsca i kontekstu okalającej przyrody. W wyniku przeprowadzonych analiz, w terenie o skomplikowanym układzie topograficznym, zaprojektowano zespół zabudowy pensjonatowej składający się z 8 budynków wolnostojących o podobnym układzie funkcjonalnym i konstrukcyjnym, jednakże różniących się pomiędzy sobą szczegółami i skalą. Niewielkie rozmiary budynków pozwoliły na maksymalne wykorzystanie rzeźby terenu i usytuowanie budynków zgodnie z jego naturalnym ukształtowaniem. Architektura nawiązuje do lokalnych tradycji. Wzorcem stała się architektura domów przysłupowych, dość powszechnie występujących w regionie, w minionych stuleciach. Dachy i szczyty ścian wykończone będą łupkiem lub drewnem, a elewacje pokryte szlachetnymi materiałami takimi jak drewno i kamień. Na terenie inwestycji oraz w lasach porastających zbocza okolicznych gór występuje m.in. modrzew europejski. Wszystkie elementy drewniane budynków zaplanowano wykonać z gatunku drewna tej samej rodziny, tj. z modrzewia syberyjskiego, ze względu na jego szczególne właściwości. Wg badań geotechnicznych, w podłożu występują skały, przede wszystkim gnejsy. Ze względu na spadki terenowe wszystkie budynki będą podpiwniczone, a w wyniku prac ziemnych powstanie duża ilość urobku skalnego, który po odpowiedniej obróbce, zaplanowano wykorzystać jako okładziny kamienne elewacji. Dzięki tym zabiegom, budynki harmonijnie wtapiają się w krajobraz i zabytkowy charakter miasta.


Ostatnie realizacje